City Deal                 Inclusieve Stad

Een samenwerking tussen gemeente Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht, Zaanstad en het Rijk.

City Deal Inclusieve Stad 

Maatwerk realiseren voor inwoners die meerdere vormen van ondersteuning nodig hebben. En aansluiten op de werkelijke vragen. Dat is de opdracht aan sociaal werkers uit onze wijkteams. In de praktijk blijkt echter dat het realiseren van maatwerk niet altijd even goed mogelijk is. 

Wij, de gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad, experimenteerden met 'doen wat nodig is' om daadwerkelijk maatwerk aan inwoners te leveren in City Deal Inclusieve Stad. Dit deden wij samen met de ministeries van BZK, VWS, SZW en JenV. Gezamenlijk committeerden wij ons sinds maart 2016 tot en met december 2017 voor samenwerking aan vergaande innovatieve aanpakken in het sociaal domein. City Deal Inclusieve Stad was een onderdeel van Agenda Stad.

Onder onze City Deal vielen diverse experimenten. Zij waren gericht op de groep meest kwetsbare inwoners voor wie meedoen niet vanzelf gaat en daar ondersteuning bij nodig heeft. Specifiek gaat het om het verbeteren van de ondersteuning van inwoners die op meerdere terreinen hulp nodig hebben en gebaat zijn bij een integrale aanpak. Op deze website kunt u meer informatie terugvinden. Zo leest u over de analyse van 100 wijkteamcasussen die wij hebben uitgevoerd en komt u meer te weten over de experimenten die wij uitvoerden op wijkniveau. De eindrapportage door Verwey-Jonker treft u hier eveneens.

De beweging van City Deal Inclusieve Stad wordt voor een groot gedeelte voortgezet in een nieuw traject: City Deal Eenvoudig Maatwerk. Dit traject is onderdeel van het Programma Sociaal Domein en heeft als deelnemende gemeenten: Amsterdam, Delft, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht, Tilburg en Zaanstad.  Hier is meer informatie te vinden over het programma en de trajecten.

City Deal in vogelvlucht

Benieuwd naar de inhoud van City Deal Inclusieve Stad, maar geen zin om te lezen? Kijk dan naar dit filmpje: 


Publicatie in Staatscourant

Op 10 maart 2016 werd City Deal Inclusieve Stad ondertekend door de gemeenten samen met de ministeries van BZK, VWS en SZW. 

Download de officiële tekst over City Deal Inclusieve Stad zoals geplaatst in de Staatscourant hier: 

Staatscourant - City Deal Inclusieve Stad

Twitteraccount 

Blijf op de hoogte en volg ons op Twitter: