Activiteiten

Onze jaarlijkse plannen

2018

Periode
Activiteit

Maart 2018
Oplevering onderzoek door Platform31 naar alternatieven voor beschermingsbewind en afwegingskader voor de inzet van juiste financiële ondersteuning


Maart 2018
Oplevering onderzoek door Verwey-Jonker Instituut


2017

Periode
Activiteit

December 2017
Bijeenkomst met CJIB over City Deal-pilot


November 2017
Start pilot Aanpak beschermingsbewind in Eindhoven en Leeuwarden (werkgroep Schulden & Beschermingsbewind)


November 2017
Bijeenkomst Inclusieve Stad, NDSD-gemeenten en Platform31: Vervolg/verdieping onderdelen City Deal Inclusieve Stad in de context van het programma Sociaal Domein


Oktober 2017
Presentatie City Deal Inclusieve Stad op congres Dag van de Stad


Oktober 2017 - 2018/2019
Opzetten kwaliteitskader sociaal werkers en start toewerken naar register voor gecertificeerde professionals samen met Sociaal Werk NL (werkgroep Professionalisering)


September - December 2017
Start experiment Wonen+ in Enschede (werkgroep Schulden & Beschermingsbewind)


September 2017
Presentaties

- Leerervaringen tot dusver tijdens aftrapbijeenkomst Village Deals VNG

- Stand van zaken City Deal Inclusieve Stad Eindhoven tijdens Bestuurlijk Overleg G32


Augustus - September 2017
Testfase prototype game 'In the pocket' in Eindhoven (werkgroep Professionalisering)


Juli 2017
Officiële toetreding ministerie van VenJ als City Deal Inclusieve Stad-ondertekenaar


Juli 2017
Oplevering website City Deal Inclusieve Stad


Juni 2017
Oplevering prototype Game Kostenbewustzijn (werkgroep Professionalisering)


Juni 2017
Lunchbijeenkomst voor het Rijk: voortgang en tussenresultaten City Deal Inclusieve Stad


Mei - Juni 2017
Bijeenkomsten City Deal Inclusieve Stad i.s.m. Platform31 en het G32-Stedennetwerk: voortgang en tussenresultaten City Deal Inclusieve Stad

- 29 juni 2017 | bijeenkomst in Leeuwarden

- 26 juni 2017 | bijeenkomst in Utrecht

- 22 juni 2017 | bijeenkomst in Enschede

- 20 juni 2017 | bijeenkomst in Zaanstad

- 18 mei 2017 | bijeenkomst Eindhoven


Mei - December 2017
Start pilot CJIB Samenwerken bij Wahv-vorderingen (werkgroep Schulden & Beschermingsbewind)


Mei 2017 - 1e kwartaal 2018
Start professionaliseringstraject Topklas i.s.m. IPW voor wijkteamprofessionals uit de Inclusieve Wijken (werkgroep Professionalisering)


Maart 2017
Bijeenkomst 'Gezamenlijk inzicht en investeren in de stad' met de 5 gemeenten en hun collectieve zorgverzekeraars t.a.v. gegevensdeling op wijkniveau (werkgroep Brede geldstroom voor meer handelingsruimte)


Januari 2017
Kickoffbijeenkomst Experimenten City Deal Inclusieve Stad voor de 5 gemeenten, wijkteams Inclusieve Wijken en het Rijk


2016

Periode

Activiteit
November/December 2016
Start werkgroepen experimenten City Deal Inclusieve Stad


Oktober - December 2016
Lokale projectplannen voorleggen ter besluitvorming College en/of Raad


Oktober 2016
Oplevering publicatie 'Doen wat nodig is': analyse 100 casussen en contouren experimenten City Deal Inclusieve Stad


Oktober 2016
Landelijk congres City Deal Inclusieve Stad i.s.m. Platform31, Initiate (VNG) en het G32-Stedennetwerk


Augustus 2016
Tweedaagse ontwerpsessie 'Game Ready Kostenbewustzijn' met wijkteamprofessionals


Juli - September 2016
Schrijven publicatie 'Doen wat nodig is' en ontwerpen contouren experimenten


Juli 2016
Werkbijeenkomst Rode draden casuïstiek voor de 5 gemeenten en het Rijk


April - Juni 2016
Selectie 100 casussen door wijkteams van de 5 City Deal-gemeenten en lokale bestudering knelpunten


Maart 2016
Ondertekening City Deal Inclusieve Stad op G32 Bestuurlijke Netwerkdag